Představení společnosti
Společnost Fremenit, spol. s r.o. vznikla v roce 1994 z pracovníků z oblasti montáží , project managementu a sváření s původním názvem Fram-montáže, s r.o. Hodonín. V roce 1999, po vlastnických a personálních změnách, obnovila a rozšířila činnost s novým obchodním názvem Fremenit, spol. s r. o.
V současnosti má společnost celkem 20 kmenových pracovníků, přičemž stabilně spolupracuje s dalšími externími pracovníky (živnostníky) pro zabezpečení všech požadovaných činností - v souladu s požadavky zákazníků a příslušných předpisů a norem. Touto spolupráci dokáže naše společnost pružně rozšířit montážní kapacity na cca 70 pracovníků.
Společnost má vybudovaný systém řízení jakosti dle normy ISO 9002, má zpracovanou příručku jakosti a navazující organizační směrnice.
Společnost je řízena ředitelem společnosti, kterému jsou přímo podřízeny úseky, do nichž je společnost organizačně rozdělena (Organizační struktura společnosti je součástí Příručky jakosti pro řízení systému jakosti), úseky jsou řízeny spolumajiteli společnosti. Vedení společnosti sídlí v objektu Elektrárny Hodonín.
Elektrárna Hodonín
Oprávnění a kvalifikace
Naše firma vlastní oprávnění vydané ITI Praha
Pro montáže a opravy plynových zařízení (oprávnění ev.č. 4292/9/01/PZ-M-VI,VII) v rozsahu:
  • Zařízení pro rozvod plynů
  • Domovní plynovody
  • NTL, STL plynovody a přípojky pro veřejnou spotřebu
  • Průmyslové plynovody
  • Zařízení pro spotřebu plynu spalováním, spotřebiče pod 50kW a kotle nad 50kW
Pro montáže, opravy, rekonstrukce, revize, zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky vyhrazených tlakových zařízení (oprávnění ev. č. 0766/9/01/TZ-M,O,R-NA,NB-K3,4) v rozsahu:
  • Tlakové nádoby stabilní skupiny A, B
  • Parní a kapalinové kotle 3 a 4. třídy
Pro tyto činnosti mají odborní pracovníci odpovídající kvalifikace :
  • Úřední svářeči pro metody 141, 111, 311 (argon, el. oblouk, plamen), montéři - kotláři, potrubáři, zámečníci, lešenáři.
  • Technický pracovníci - stavbyvedoucí, technolog - rozpočtář, manažer projektů, revizní technik kotlů a tlakových nádob, svářecí inženýr, manažer - auditor systémů jakosti, finanční analytik.