Hlavní činnosti společnosti
Hlavním oborem naší podnikatelské činnosti jsou montáže, opravy, rekonstrukce a servis vyhrazených tlakových zařízení v elektrárnách, teplárnách, kotelnách, výměníkových stanic včetně potrubních rozvodů, netlakových částí tj. ocelových konstrukcí, opláštění, výsypek, vzduchovodů apod.. Dále provádíme poradenskou činnost v oblasti jakosti a svařování. Mimo tuto svoji hlavní náplň poskytujeme volnou část kapacity svářečů a montážních pracovníků na montáže a do výroby v České republice a na Slovensku. Společnost Fremenit spol. s r.o. je vybavena pro uvedené činnosti potřebnými oprávněními a odpovídajícím technologickým vybavením.

Nabízíme Vám
  • Montáž, opravy, rekonstrukce,revize a tlakové zkoušky vyhrazených tlakových a plynových zařízení,
  • Montážní, zámečnícké a svářečské práce,
  • Izolatérské práce,
  • Poradenskou činnost v oblasti technologie svařování,
  • poradenskou a auditorskou činnost v oblasti systémů jakosti dle norem ISO řady 9000:2000,
  • Ekonomické a finanční poradenství,
  • Formou subdodávek zajištujeme: montáže el. zařízení a MaR včetně projektů, projektovou dokumentaci, stavební práce.