Připojení a vnitřní rozvod TUV bloku č.1 a 2 sušáren dřeva.